Natječaj

 

 

 

FOR 2018

Organizacijski odbor Festivala ženskih klapa Omišljanska rozeta 2018 objavljuje

 

N A T J E Č A J
za sudjelovanje na 4. Festivalu ženskih klapa Omišljanska rozeta 2018

 

 

  1. Festival ženskih klapa Omišljanska rozeta 2018 (u daljnjem tekstu: Festival) biti će održan u subotu  4. kolovoza 2018. godine s početkom u 21 sat, na Placi u Omišlju
  2. Klape pjevaju a capella (bez pratnje instrumenata).
  3. Sve prijave klapa primaju se na prijavnom obrascu, uz dostavu ostalih materijala, do 01.04.2018. godine, putem mail-a na adresu: omisljanska.rozeta@gmail.com ili poštom na Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj (uz naznaku za FOR 2018).
  4. Prijavni obrazac za sudjelovanje je sastavni dio ovog Natječaja i objavljen je na web stranici Festivala (www.omisljanska-rozeta.com) i stranici Općine Omišalj http://omisalj.hr/.
  5. Organizator Festivala će odabranim klapama potvrditi sudjelovanje na Festivalu u roku 30 dana od zatvaranja Natječaja.
  6. Prijavom na Festival, klape prihvaćaju uvjete Natječaja kao i odredbe i uvjete Pravilnika Festivala ženskih klapa Omišljanska rozeta.

Omišalj, 22.01.2018. godine

Predsjednik Organizacijskog odbora
Nikola Brozić, mag.edu.

 

 

PRIJAVNICA FOR 2018

Pravilnik Omišljanska rozeta